ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Γενική Εισαγωγή (Επανορθωτική Χειρουργική)

Ως αντικείμενο έχει την αποκατάσταση των συγγενών δυσμορφιών και των επίκτητων ανωμαλιών της επιφάνειας του σώματος. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν οι σχιστίες, οι όγκοι του δέρματος, το έγκαυμα, οι ουλές κ.ά.

O πλαστικός χειρουργός, στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει μια βλάβη του δέρματος, χρησιμοποιεί μοσχεύματα, κρημνούς, ειδικά εργαλεία και ράμματα και ειδικές τομές για καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Mεταμόσχευση ιστού
H μετακίνηση ιστού από τη φυσική του θέση (δότρια περιοχή) και η επαναγγείωσή του σε νέα θέση (λήπτρια περιοχή) καλείται μεταμόσχευση και ο ιστός μόσχευμα.

Kρημνοί
Eίναι τμήματα ιστών τα οποία μετακινούμενα από τη δότρια στη λήπτρια περιοχή διατηρούν την αιμάτωση της αρχικής τους θέσης.