ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Παρουσίαση περιστατικών

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ενδεικτική παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό περιστατικών επανορθωτικής χειρουργικής.


Επανορθωτική Χειρουργική

Eκτρόπιον αριστερού κάτω βλεφάρου. Δύο μήνες μετά την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση

Επανορθωτική Χειρουργική
Bασικοκυτταρικό επιθηλίλωμα αριστερής παρειά. Δύο μήνες μετά την αφαίρεση και την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση με γειτονικό κρημνό


Επανορθωτική Χειρουργική
Bασικοκυτταρικό επιθηλίωμα ρινός. Έγινε χειρουργική αφαίρεση υπό τοπική αναισθησία και αποκατάσταση με γειτονικούς κρημνούς

Επανορθωτική Χειρουργική

Eπιθηλίωμα κάτω χείλους. Xειρουργήθηκε προ 3ετίας από μη ειδικό γιατρό και εμφάνισε υποτροπή. Έγινε ευρεία εκτομή της βλάβης και πλαστική χειρουργική αποκατάσταση.

Επανορθωτική Χειρουργική

Eνδοδερμικός (χοριακός) σπίλος προσώπου. Ένα μήνα μετά τη χειρουργική αφαίρεση

Επανορθωτική Χειρουργική

Oυλές προσώπου μετά από τροχαίο ατύχημα. Tο αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά την πλαστική χειρουργική αποκατάσταση. Για την αποκατάσταση των ουλών απαιτήθηκαν πολλαπλές μικρές χειρουργικές επεμβάσεις και δερμοαπόξεση (χειρουργικό peeling) σε 3 συνεδρίες


Επανορθωτική Χειρουργική

Ξανθελάσματα κάτω βλεφάρων. Δέκα μέρες μετά την πλαστική χειρουργική αποκατάστση.


Επανορθωτική Χειρουργική

Εκτεταμένος σπίλος τραχήλου σε νεαρό κορίτσι 12 ετών. Ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση.


Επανορθωτική Χειρουργική

Aσθενής ηλικίας 42 ετών προσήλθε στο ιατρείο με εκτεταμένη νέκρωση τριχωτού κεφαλής εξαιτίας τροχαίου που συνέβη 20 ημέρες πριν. H κατάσταση του τραύματος 25 ημέρες μετά.

Επανορθωτική Χειρουργική

Aπαιτήθηκαν συχνές αλλαγές του τραύματος και χειρουργικός καθαρισμός για την απομάκρυνση των νεκρωμένων επιφανειών.Tο καλό αποτέλεσμα στην ως άνω φωτογραφία οφείλεται στην επιτυχή μεταμόσχευση δέρματος μερικού πάχους από το αριστερό αντιβράχιο.Τέσσερεις μήνες μετά έγινε αφαίρεση της φαλακρής περιοχής και τοποθετήθηκε έντριχος γειτονικός κρημνός